hands

Vår vision på Tjänamera är att alla ungdomar skall få chansen att uppfylla sina drömmar ingen skall bli lämnad vid sidan om för att det är för dyrt. Möjligheten att få utöva en idrott, följa med på ett träningsläger, eller att få chansen att göra en spännande och lärorik skolresa ger erfarenhet, glädje och motivation. Vår drivkraft är att alla skall få chansen och få vara med.

Samtidigt får ungdomarna under resans gång viktig erfarenhet. De lär sig värdet av pengar och vad arbete kan förverkliga. Den gemenskap och laganda som vägen från insamlingen till slutmålet ger är oftast något som individerna, ungdomarna i gruppen, bär med sig resten av livet. Att jobba och sedan få belöning – det är lärorikt.

Hos oss räknas inte individens resultat. Vi ser gruppen som det viktiga – det är vad ungdomarna får och ska få lära sig i vårt samarbete. Gruppen uppfyller målen, en för alla, alla för en. Det är så resultat nås! Vi vill göra goda affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade – affärer som bygger på medmänsklighet, ödmjukhet och ärlighet.

Vårt ledord är att hos oss och i vårt samarbete med företag och föreningar skall alla vara vinnare!

Låt oss fortsätta förverkliga drömmar!

 

Vänligen
Jon Leander-Engström
Styrelseordförande
Tjänamera Sweden AB